Tag Archives: chống sét lan truyền

Tìm hiểu chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền

Việc bảo vệ hệ thống điện, các thiết bị điện và con người trong các tình huống thiên tai xảy ra như mưa gió sấm sét là việc làm vô cùng cần thiết. Ngoài những kỹ năng cơ bản về chống sét thì có 3 nguyên tắc vô cùng quan trọng mà chúng ta cần